kereső

Matematika tanár

Szülőként mit vár Ön egy iskolai matematika tanártól? A szülői értekezletek tapasztalati szerint egyre többet. Leginkább feleljen meg a mai modern kor kihívásainak, legyen innovatív, ismerjen minden új módszert, tudja ébren tartani az izgő-mozgó, impulzív gyerekek figyelmét is, kösse le teljes tanítási órára az érdeklődésüket. Mindezt tegye mosolyogva, frissen vasalt ingben, modern frizurával a fején. Nem irigylem kedves kollégáimat a katedrán. Nehéz ma megfelelni a sok elvárásnak. Ezért szükséges az iskolán kívüli matematika tanár, aki a fent részletezett elvárásoknak nem egy osztállyal, hanem alkalmanként csak 1-2 gyerekkel szemben kell megfeleljen. Persze ne veszítsük szem elől az egyéb fontos feladatokat, amiket felvállal. A teljes egészében egyénre alakított fejlesztési program az egyedi intelligencia- és tanulási stílus figyelembe vételével, mindehhez a tanulás pszichológiai kutatások eredményeinek felhasználása. A matematikai kompetenciák fejlesztésén túl a személyiség fejlesztése is. Az igényes, sikerorientált matematika tanár iskolában és iskolán kívül egyaránt azon fáradozik, hogy az Önök gyerekei a lehető legtöbbet hozzák ki magukból a matek órákon, és azon kívül is.

A gyerekek azt tanulják szívesen, aminek látják a gyakorlati hasznát. Sokszor elhangzik az a kérdés, hogy mi értelme van ezt vagy azt megtanulni, amikor soha nem lesz rá szükség az életben? Szerencsére a matematikával könnyű a helyzet. A legtöbb témakört lehet kapcsolni hétköznapi problémákhoz. A matematika tanár kreativitásán múlik, hogy mennyire tud életszerű problémákat felvonultatni, amikkel tudja fokozni a tanulók motivációját. Minderre sok lehetőség nyílik az iskolán kívüli matematika tanár foglalkozásain, ahol az alternatív pedagógiai módszerek alkalmazásával a legtöbb esetben tapasztalati úton jutnak el a gyerekek a problémák megoldásáig. Akkor a leghatékonyabb az ismeretszerzés, ha minél több érzékszerv bekapcsolódik a „munkába". Mindezek megvalósítása kihívás a matematika tanár számára, de a fantázia és a kreativitás nem ismer lehetetlent. Ugye szülőként Ön is egyetért ezzel?